Ortaklık Yapısı

Şirketimiz sermayesi 116.500.000 TL olup 20.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda görüşülen sermaye artırım kararı 16.06.2014 tarihinde tescil edilmiş, 20.06.2014 tarih ve 8595 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Şirketimiz sermayesinin %100’ünü temsil eden hisseler, 17 Ocak 2019 tarihinde Bupa International Markets Limited’e devredilmiştir. Hisse devri kararı, 21.01.2019 tarihinde tescil edilmiş, 24.01.2019 tarih ve 9752 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

    

Adı-Soyadı / Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Bupa International Markets Limited 116.500.000 TL %100