Kredi Derecelendirme Notları

JCR-ER Kredi Derecelendirme Notları

 

13 ARALIK 2019


JCR Eurasia Rating, “Bupa Acıbadem Sigorta A.Ş.”yi yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA (Trk)’, nota ilişkin görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak belirlemiştir. Şirket’in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerli Para notlar ile söz konusu notlara ilişkin görünümü ise ülke tavanının üzerinde  ‘BBB / Durağan’ seviyesinde teyit edilmiş olup detayları diğer notlarla birlikte aşağıda gösterilmiştir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para BBB / (Durağan Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu BBB / (DurağanGörünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu AA (Trk) / (Pozitif Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para A-3 / (Durağan Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu A-3/ (Durağan Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu A-1+ (Trk) / (Durağan Görünüm)
Desteklenme Notu 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu AB


JCR’ın değerlendirme sürecinde aşağıdaki hususlar vurgulanmıştır:

  • Sektördeki uzun süreli başarılı faaliyet geçmişi ve sağlık branşında sunduğu hizmetlerdeki uzmanlığını,
  • Sektör ve sektör dışı iş ortaklıkları geliştirme kapasitesi,
  • Yenilikçi sigorta ürünlerinin oluşturulması ve büyüme potansiyelini destekleyen dijitalleşme çabaları
  • Sağlam finansal profili, güçlü sermaye yapısı ve yeterli seviyedeki likit kaynakları ile riskleri üstlenebilme konusundaki yeterliliği
  • Köklü müşteri tabanını oluşturan büyüyen bireysel portföyü ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda yerli ve yabancı şirketlerden oluşan kurumsal portföyü
  • Sektör ortalamasının üzerinde performans sergileyen Şirketin nihai karlılık göstergeleri,
  • Desteklenme notu bakımından BUPA' nın finansal gücü,
  • Geniş tecrübeye sahip üst yönetimde sergilenen istikrar.