Akasya

Neden Birikimli Hayat Sigortası?

Gelecekteki yaşam standardınızı bu günden belirleme imkanını elde etmek ve başınıza gelebilecek beklenmedik risklere karşı size ve sevdiklerinize güvence sağlayabilmek için Akasya Birikimli Hayat Sigortasını tercih etmelisiniz.

Akasya Birikimli Hayat Sigortası Neleri Kapsar?

Vefat, kaza veya hastalık durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık teminatı ve kazanç sistemi olarak değerlendirilebilir.

Yaşam Teminatı birikimli hayat sigortalarında poliçe süresi sona erdiğinde yapılacak olan ve teknik faiz ile garanti edilmiş minimum ödemedir.

Vefat Teminatı Sigortalının ecelen, herhangi bir hastalık ya da kaza sonucunda vefat etmesi durumunu teminat altına alır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı Sigortalının kaza sonucunda vefat etmesi durumunu teminat altına alır. Bu durumda hem Vefat hem de Kaza Sonucu Vefat Teminatı sebebiyle tazminat ödemesi yapılır.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı Sigortalının kaza nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır.

Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı Sigortalının hastalık nedeni ile kısmen veya tamamen sakat kalması durumunu teminat altına alır.Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla; sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Ayşe Hanım çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 100 TL prim ödemesi gereken birikimli hayat sigortası ve 50 TL prim ödemesi gereken hayat sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Ayşe Hanım’ın elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 35 TL ve yıllık 420 TL kadar olacaktır.

 

Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Hayat Sigortası Primi 100 TL
Birikimli Hayat Sigortası Primi 50 TL
Aylık Gelir Vergisi Matrahı 10.000 – (50) – (50) = 9.900 TL
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı (Vergi Oranını %35 Kabul Edersek) 9.900 x 35% = 3.465,00 TL
Prim Ödenmediği Durumda Ödenecek Gelir Vergisi 10.000 x %35 = 3.500,00 TL
Aylık Vergi Kazancı 35,00 TL
Yıllık Vergi Kazancı* 420,00 TL

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.

Vefat teminatı için gerekli evraklar

 • Varislerden biri tarafından yazılmış, açık adres ve iletişim telefon numaralarının yazılı olduğu imzalı bir talep,
 • Poliçe aslı,
 • Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen Mernis Raporu,
 • Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen vefat eden kişiye ait vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen gömme izin kağıdı,
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu,
 • Veraset ilamı.

Vefatın "kaza sonucu" olması durumunda

 • Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma tarafından verilen Kaza Zaptı,
 • Adli tıp raporu,
 • Kayıp olma durumunda, mahkemece verilen Gaiplik Kararı,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için Şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler,
 • Varislerden biri tarafından yazılmış, açık adres ve iletişim telefon numaralarının yazılı olduğu imzalı bir talep,
 • Poliçe aslı,
 • Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen Mernis Raporu,
 • Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen vefat eden kişiye ait vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen gömme izin kâğıdı,
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu,
 • Veraset ilamı.

Maluliyet teminatı için gerekli evraklar

 • Kaza Tespit Tutanağı,
 • Kişinin kendisinden alınmış olan, olay anının ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğini açıklayan ayrıntılı imzalı beyan,
 • Muayene raporu,
 • Yapılan tüm tetkikler ve sonuçları varsa ameliyat sonucu raporu,
 • Muafiyet oranını gösteren heyet raporu,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için Şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

Tedavi teminatı için gerekli evraklar

 • Kişinin kendisinden alınmış olan, olay anının ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğini açıklayan ayrıntılı imzalı beyan,
 • Muayene raporu,
 • Yapılan tüm tetkikler ve sonuçları varsa ameliyat sonucu raporu,
 • Kaza tespit tutanağı mevcut olmadığı durumlarda görgü tanıklarının yazılı ve imzalı beyanı
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.

Günlük işgöremezlik teminatı için gerekli evraklar

 • Kişinin kendisinden alınmış olan, olay anının ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğini açıklayan ayrıntılı imzalı beyan,
 • Muayene raporu,
 • İstirahat raporu,
 • Yapılan tüm tetkikler ve sonuçları varsa ameliyat sonucu raporu,
 • Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için şirket tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.